Rælingen våpen BTI-veileder:Skole / Barnehage

Barn og unge som trenger hjelp?

Rælingen kommune har siden 2019 hatt BTI til utprøving i utvalgte skoler og barnehager. Fra høsten 2021 skal alle barnehager og skoler ta i bruk BTI-modellen i sitt arbeid.

BTI står for bedre tverrfaglig innsats og er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til. Les mer om BTI-modellen her.

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Har du innspill til tekst, verktøy eller andre tilbakemeldinger kan du send en mail til bti@ralingen.kommune.no

Hvem er du?