Nyttige lenker

For ansatte

Til opplæring/undervisning:

jegvet.no  
«Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler.

determittvalg.no
om å bygge livsmestring og en god psykisk helse hos barn og unge.

snakkemedbarn.no
Nettsiden hjelper deg til å bli tryggere til å ta samtaler med barn du er bekymret for. Her kan du blant annet øve deg på simulerte samtaler med barn.

Radikalisering.no Denne nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Delbart?

dembra.no 

Udir.no

Veilederen.no

Nullmobbing.no

Rvts.no

Korusbergen.no

Læringsmiljøsenteret.uis.no

Tidliginnsats.forebygging.no/

Ungsinn.no 

Nokoslo.no

Gratis hjelpetilbud for deg som er utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom, og for deg som er pårørende

Statped.no

Nubu.no/TIBIR/

Bekymringsmelding barnevern