Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon for ungdom

Helsestajon for ungdom er et gratis helsetilbud for ungdom og du trenger ikke bestille time. Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
For mer info om åpningstider og hvilke fagpersoner du treffer der, sjekk linken under:

Les mer om helsestasjon for ungdom her

Barnevernet

Alle kan en eller annen gang havne i en situasjon hvor man trenger hjelp til seg selv og sine barn. Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at de blir tatt godt vare på.
Både foreldre og barn/ungdom kan selv ta kontakt med barneverntjenesten for å få hjelp.

Les mer om barneverntjenesten her

Ulike gruppetilbud i kommunen

 Enhet familie og helse tilbyr ulike grupper for barn, ungdom og foreldre, i tillegg til ulike tiltak for enkeltbarn/ungdom og familiene deres. Her finner du en oversikt over hva vi tilbyr, og litt om kommunale tiltak som andre enheter tilbyr. Du får kort info om hva tiltaket innebærer, hvem tilbudet passer for og hvem du kan kontakte for å få mer informasjon eller melde din interesse.

Les mer om dette her